Regler

Sidene er under konstruksjon - mer info kommer snart

Vi tar sikkerhet svært alvorlig og vi har noen enkle men ufravikelige regler.....
Brudd på reglene vil føre til stopp og evt.bortvisning!


Alt spill foregår på eget ansvar.

1.Leietaker eller spiller må være 18 år eller ha med eventuell  signatur fra foresatt.

2.Alkohol eller andre rusmidler godtas ikke og en person som er synlig beruset vil bli bortvist.

3. Våpenet (riktig omtalt som markør) skal alltid behandlet som et ladd og ekte våpen.
    Mangel på kontroll av markør eller uvettig bruk aksepteres ikke.

4. Det er ikke under noen omstendighet - uansett- lov til å sikte på eller skyte på personer som ikke
    "er i spill" eller spillere som er markert (har trukket seg fra spillet)

5. Det skal aldri løsnes skudd utenfor banen. Man vil bli forevist banegrenser og friområde.

6.Alle spillere eller andre som oppholder seg på banen SKAL til enhver tid ha godkjent maske.
   Det er ikke lov å ta av maske på banen uansett årsak. Det er KUN når leder bekrefter man kan ta av
   denne inne på baneområdet.

7. Det er i utgangspunktet ikke lovlig med egen ball men dette kan godkjennes.
    Ballen skal kontrolleres og det skal ikke brukes gummikuler!!

8.Leietaker er ansvarlig for alt utsytr som tilhører OK Paintball.
   Skadet/mistet utstyr erstattes av leietaker.

9. Når en person er truffet, vil trekke seg eller av annen årsak ønsker å forlate spillet skal man rope
   "TREFF". Samtidig skal markør løftes over hodet. Når dette er gjort skal alt spill rundt dette person
   opphøre umiddelbart og det skal ikke, under noen omstendighet, løsnes skudd mot denne.
   En person som har gitt tegn til å gi seg er ute av spill uansett og har ikke anledning til å
   ombestemme seg.

Anbefaling:
      Ikke skyt på en person som er nærmere enn 5 meter! Er man nærmere enn dette kan man
      f.eks. rope "PANG" eller om man vil trekke seg; "TREFF".


Personer som blir bortvist vil ikke få tilbake eventuelt innbetalt beløp. Dersom man oppfører seg fornuftig vil man ikke bli bortvist!