Om banene

Under konstruksjon - mer info.kommer

Vi har en hovedbane og en "reservebane"

Hovedbanen er meget populær og vi har fått mye skryt av denne.
Her finner du alle elementer og det veksler mellom åpent landskap og tett skog. Fjell og vann...

Banen er ca. 150x90 meter i størrelse (13500 m2)
(Sammenligning: en internasjonalt godkjent fotballbane er 105x68 meter)